+36 70 943-7089 info@terdmozgatogepek.hu

Adatkezelési Tájékoztató

Felhívjuk figyelmét hogy a www.terdmozgatogepek.hu weboldal böngészésére regisztráció és személyes adatok megadása nélkül is lehetőség van. A weboldalon viszont bizonyos funkciók használatához személyes adatok megadása szükséges. Az adatokat a törvénynek megfelelő módon gyűjtjük és csak az adatszolgáltatáskor megjelölt célra használjuk fel. Az adatokat az érintett kérésére azonnal töröljük az adatbázisból.

Az adatkezelés célja

  • térdmozgató gép bérlésére történő előjegyzés
  • a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges kapcsolatfelvétel

Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait, és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. Orosz Anita E.V. – www.terdmozgatogepek.hu adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon felhasználóját, akik számára személyes adatot adnak át, és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató

A weboldal tulajdonosa, az adatkezelő:

Cégnév: Orosz Anita E.V. ( www.terdmozgatogepek.hu )
Székhely: 2800. Tatabánya Mártírok útja 104. 10/2
Weboldal: www.terdmozgatogepek.hu
Kapcsolattartó: Orosz Anita
Telefonszám: +36/70/943-7089
E-mail: info@terdmozgatogepek.hu
Adószám: 65604935-1-31
Adatkezelő: Orosz Anita
Adatvédelemmel kapcsolatos kérdések: amennyiben kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címre küldheti: Orosz Anita 2837. Vértesszőlős, Sport utca 10. Email:info@terdmozgatogepek.hu

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.
Adatfeldolgozás: Orosz Anita E.V.
Külföldi adattovábbítás nem történik

 Orosz Anita E.V. – www.terdmozgatogepek.hu  a felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket; valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – a továbbiakban: GDPR – valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat-és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.

Orosz Anita E.V. elkötelezi magát a www.terdmozgatogepek.hu oldalon, a felhasználók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a felhasználók számára a biztonságos szolgáltatás igénybevételi lehetőségek megteremtéséhez.

A személyes adatok kezelésének jogi háttere

A felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályai előírásokat Orosz Anita E.V. – www.terdmozgatogepek.hu  az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Orosz Anita E.V. által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadók:

  • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény. (a továbbiakban Eht.) XVII. fejezetében foglalt rendelkezések;
  • 2018 május 25. napján ezen szabályok jogforrása AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – a továbbiakban: GDPR.
  • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, (a továbbiakban DM. Törvény);
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény (a továbbiakban: Eker törvény); 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
  • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

 Orosz Anita E.V által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogcíme, célja és az adatkezelés időtartama

A Felhasználók személyes adatainak kezelésére a www.terdmozgatogepek.hu – Orosz Anita E.V. két esetben jogosult: egyfelől, ha az adatkezeléshez a Felhasználók a felhasználói jogviszony létrehozásakor, vagy fennállása alatt bármikor hozzájárul; másfelől, ha az adatok kezelését törvény elrendeli. Az adatkezeléssel és a Felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos jogszabályi előírások kizárólag a természetes személy Felhasználókra, és így a magát egyéni Felhasználónak deklaráló természetes személyre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek. Orosz Anita E.V. megbízása alapján az adatfeldolgozó által végzett adatkezelés, illetve adatfeldolgozás az alábbiakban található felhasználói adatokra terjed ki. A jogalap a fentieken túl a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.
A felhasználó által előjegyzés és kapcsolatfelvétel során kötelezően megadott adatok:
Név, cím, telefonszám, bérleti idő, rövid szöveges üzenet.
Név: a bérlő azonosítására, megszólítására szükséges adat.
Cím: a bérlő lehetséges szállítási címének azonosítására, a szállítási díjtétel kalkulációja céljából szükséges adat.
Telefonszám: időpont egyeztetés, kapcsolattartás céljából elkért adat

Bérleti idő: a bérleti időtartam kezdetének meghatározására szolgáló adat.
Üzenet: szöveges üzenet, mely a bérleti időtartam, bérlési igény részletesebb leírására, a bérbevevő által, további fontosnak ítélt információ közlésére szolgáló adat.

A weboldal használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő es befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.
A felhasználó adatainak kezeléséhez az írásbeli hozzájárulást az „Adatkezelési szabályzat” elolvasását és elfogadását követően történik meg.

Az adatkezelés célja

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása és esetleges értesítésének az elősegítése. Az adatokat Orosz Anita E.V. felhasználhatja arra a célra, hogy időpont- és szállítási cím egyeztetés céljából megkeresse a felhasználót, illetve a valós bérlési igényről, annak időtartamáról egyeztessen a felhasználóval.
A honlap használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál. Orosz Anita E.V. illetve az esetleges külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie-t) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, akkor a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Amennyiben a felhasználó böngészőjében letiltja ezen jel továbbítását, akkor is igénybe veheti a honlapon szereplő legtöbb megoldást, azonban előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások egyes funkcióit nem tudja teljes mértékben igénybe venni.

A sütikkel (cookie-k) kapcsolatos tájékoztatás

Mi is tulajdonképpen a süti vagy angol elnevezésben a cookie?
A süti (cookie) egy fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor a felhasználó egy weboldalt látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online kosár használatakor, és általánosságban elmondható hogy megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.
A www.terdmozgatogepek.hu milyen sütiket és mire használ?
A www.terdmozgatogepek.hu a sütiket a következő célokból használja:

  • információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják a látogatók a weboldalt – annak felmérésével, hogy a weboldal melyik részeit látogatják vagy használják leginkább
  • weboldal folyamatos fejlesztése céljából
  • a navigáció megkönnyítése céljából, biztosítva ezzel a zökkenőmentes felhasználói élményt.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik
Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészni tudják a weboldalt, (www.terdmozgatogepek.hu) használják annak funkciót, pl. többek között a látogatók által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az aktuális látogatásra vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről.
Ezen sütik/cookie-k alkalmazása nélkül viszont nem tudjuk garantálni a www.terdmozgatogepek.hu weboldal használatát.

Használatot elősegítő sütik
Ezek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a rendszer megjegyezhesse a látogató weboldallal kapcsolatos választásait.

Teljesítményt biztosító sütik
A Google Analytics sütik információt gyűjtenek azzal kapcsolatban, hogyan használják a látogatók a www.terdmozgatogepek.hu weboldalt. Ezek a sütik nem tudják a látogatókat személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik), olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy milyen oldalt nézett meg a látogató, a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek – mindezt weboldal fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával.

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

Minden korszerű webböngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.
Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a sütik/cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóként nem lesz képes a weboldal funkcióinak teljes körű használatára, esetleg a weboldal rendellenesen működhet.

 Az adatkezelés időtartama

Az Ön személyes adatait az Adatkezelő a fenti célból mindaddig kezeli, amíg az adatkezelés célja megszűnik, vagy Ön a megadott hozzájárulását vissza nem vonja. Az Ön személyes adatai harmadik fél részére az Ön előzetes tájékoztatása és kifejezett hozzájárulása nélkül nem kerülnek átadásra. Ha nem szeretné, hogy az Adatkezelő az Ön fentiekben megadott személyes adatait a jelen tájékoztatóban megjelölt célból kezelje, úgy postai úton vagy elektronikusan a következő elérhetőségek bármelyikén kérheti adatai törlését: info@terdmozgatogepek.hu  Orosz Anita 2837. Vértesszőlős Sport utca 10. Amennyiben személyes adataiban változás áll be, úgy az előbbi elérhetőségeken tudja a regisztrált adatainak módosítását kérni.

A személyes adatok törlése

A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az info@terdmozgatogepek.hu címre juttathatja el. A törlési igény Orosz Anita E.V. – www.terdmozgatogepek.hu  általi elfogadásának feltétele, hogy a törlési igény a weboldalon keresztül az „Adatkezelési tájékoztató” linkre kattintva a felhasználó e-mail címéről érkezzen. Orosz Anita E.V. a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, oly módon, hogy a korábban megjelenített adatokat ne lehessen újra helyreállítani.
Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó gondoskodnak a kezelt adatok biztonságáról, és minden ésszerű és szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az Ön által megadott személyes adatok védelemben részesüljenek, különösen a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben. Ön bármikor jogosult az adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatást kérni, tiltakozhat az adatkezeléssel szemben, kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását, jelen hozzájárulását lemondhatja és kérheti adatai törlését.
Amennyiben azzal a kérelemmel fordul hozzánk, hogy töröljük személyes adatait a nyilvántartásból, úgy ezt a kérelmet egyúttal a hírlevelek és a marketing anyagok kiküldésére is kiterjesztve értelmezzük. Amennyiben csupán a hírlevelünkről iratkozna le a jövőben, úgy a személyes adatait változatlanul továbbra is kezelni fogjuk az Ön törlési kérelméig.

www.terdmozgatogepek.hu  – Orosz Anita E.V. adatkezeléssel kapcsolatos további előírásai: Orosz Anita E.V alkalmazottai, alvállalkozói és megbízottjai a www.terdmozgatogepek.hu – Orosz Anita E.V azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek. A mindenkori alvállalkozók és megbízottak neve, címe, illetve egyéb szükséges adatai és az adatkezelés célja megtalálhatóak Orosz Anita E.V címén: 2837.Vértesszőlős, Sport utca 10. Orosz Anita E.V.-nak a felhasználó személyes adatait védenie kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés ellen.
A felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a www.terdmozgatogepek.hu által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bejelentkezésnél megadott név, cím, telefonszám védelme érdekében. A személyes adatoknak a jelen szabályzatban foglaltaktól eltérő használata miatt a www.termozgatogepek.hu – Orosz Anita E.V-t nem terheli semmilyen felelősség akkor, ha az, vagy az abból származó kár a felhasználó szándékos vagy gondatlan magatartásából származott.

Adatbiztonság

Az adatbiztonság keretében Orosz Anita E.V. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott elektronikus hírközlő eszközök üzemeltetése vonatkozásában minden tőle telhető intézkedést megtesz, hogy a kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás), az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége), az adatok változatlanok (adatintegritás), valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek (adat bizalmassága) legyenek. Orosz Anita E.V.  – www.terdmozgatogepek.hu a megfelelő műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának a védelméről, amelynek a keretében felállított védelmi szint az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak mindenkor megfelelő védelmi szintet képvisel. Orosz Anita E.V – www.terdmozgatogepek.hu  a kezelt személyes felhasználói adatokat megfelelő szervezési és műszaki (informatikai) intézkedésekkel védi az illetéktelen hozzáférések és felhasználások ellen. Az adatbiztonság keretében az egyes személyes adatokat kezelő informatikai rendszereket csak a megfelelő szintű hozzáférés-jogosultsággal rendelkező személyek üzemeltethetik. Megfelelő szintű hozzáférés-jogosultságnak tekinthető az a hozzáférés, aminek a terjedelme igazodik ahhoz, amely a munka elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges és csak olyan személy részére, akinek az adatok kezelése/feldolgozása a munkaköri feladata. A hozzáférés-jogosultságokat, valamint azok felhasználását Orosz Anita E.V. meghatározott rendszerességgel felülvizsgálja.

Reklamációkezelés és hibabejelentés

Orosz Anita E.V. – www.terdmozgatogepek.hu a reklamációkkal kapcsolatos bejelentést, kommunikációt a megkeresés formájától függően szóban telefonon, valamint a felhasználónak a www.terdmozgatogepek.hu weboldalon megadott címén keresztül folytatja. Orosz Anita E.V. elsősorban a felhasználó által a www.terdmozgatogepek.hu  weboldalon megadott levelezési címet használja a válaszadásra.

Egyebek

A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Orosz Anita E.V.  – www.terdmozgatogepek.hu  a személyes, illetve egyéb adatait a szolgáltatás minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá a felhasználói érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységének megvalósítása céljából felhasználja.
Az adatkezelés időtartamának lejártával a felhasználó személyes adatait Orosz Anita E.V. – www.terdmozgatogepek.hu az érintettel történő beazonosítást a továbbiakban lehetetlenné tevő módon törölni köteles.
A jelen adatkezeléssel összefüggésben panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám:+36 1 391-1400, www.naih.hu) Levelezési cím: 1530. Budapest Pf.: 5. fordulhat, illetve pert indíthat a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt.